Ẩn họa máy cày, máy kéo nghênh ngang trên quốc lộ

Xe máy cày, máy kéo tự chế trước đây chủ yếu hoạt động trên các đường liên thôn, liên xã, vận chuyển nông sản, nay tràn ra QL1, QL20 qua Bình Thuận, Đồng Nai chở vật liệu, cừ tràm, tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất cao. Xe máy cày còn nguyên lưỡi thép chạy trên

Read More