Tuyên truyền đúng cách, dễ hiểu, tỷ lệ đội MBH người dân miền núi sẽ cao

Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm vùng cao còn thấp Trao đổi với Báo Giao thông, ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) cho rằng, để nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm (MBH) tại các tỉnh miền núi, cơ quan chức năng Việt Nam, đặc biệt

Read More