Mời gửi bài tham dự Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2021

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có văn bản gửi các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học cùng các tổ chức quan tâm đến ATGT Việt Nam gửi bài tới Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2021. Hội nghị ATGT Việt Nam dự kiến tổ chức vào ngày 26/11/2021

Read More