Camera giám sát

Gồm 2 loại camera: camera phát hiện sự cố, chuyển động,…,; camera giám sát được điều khiển giám sát bởi con người.

Read More