Quản lý thu phí

Hệ thống được tích hợp các thiết bị, cảm biến tại các làn thu phí, có thể tự động giao tiếp với phương tiện để thực hiện thu phí

Read More